Зміст


Нове в управлінні акціонерним товариством - обложка

Друкована частина містить такі розділи:

  1. Життєвий цикл АТ
  2. Статутний капітал, майно та майнові права товариства
  3. Акціонери товариства
  4. Цінни папери товариства
  5. Виплата дивідендів
  6. Загальні збори акціонерів
  7. Наглядова рада АТ
  8. Ревізійна комісія та аудитор АТ
  9. Виконавчий орган АТ
  10. Реорганізація АТ
Нове в управлінні акціонерним товариством - CD в комплекті видання

На CD додаються:

Шаблони необхідних документів